Podpisanie umowy na usługę dla zadania pn. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”

Zarząd Spółki w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę nr JRP/FS/1/K/2021 na realizację zadania „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”  z Konsorcjum Wykonawców: Lider: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą AGROMIL Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c. oraz Partner: EKO – ERDE Sp. z o.o.