Wyślij oświadczenie dotyczące uruchomienia e-faktury

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

1. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur

(wystawianych zarówno w zakresie działalności podstawowej jak i pozostałej) w formie elektronicznej

– zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

2. Akceptuję zapisy „Regulaminu przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej”.

3. Faktury elektroniczne będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej z adresu: e-faktura@wodociagi.pl na niżej wskazany adres e-mail: