Podpisanie umowy na przebudowę wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce”

Z dniem 29.10.2021r. została zawarta umowa z firmą PBM „Tolos” Piotr Walczak i wspólnicy sp.k. na realizację zadania pn. „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.

Wartość kontraktu, w ramach którego zostanie zaprojektowany i przebudowany wodociąg o średnicy DN600, wynosi 3 149 100,00 zł netto (3 873 393,00 zł brutto). Źródła finansowania inwestycji stanowią pozyskane na cele realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” środki z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 2 mln zł) oraz z preferencyjnej pożyczki udzielonej na współfinansowanie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonanie przebudowy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody mi. in. do osiedla Podolszyce, jak również zmniejszenie ryzyka występowania awarii na jednej ze strategicznych magistrali w naszym mieście.

Przebudowa biegnąca od Trasy ks. Jerzego Popiełuszki do al. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Czwartaków) obejmować będzie wykonanie rurociągu DN500 o łącznej długości około 850m, a także 3 komór technologicznych wyposażonych w nową armaturę.

W celu minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców, a także w trosce o istniejące tereny zielone, podczas realizacji wykorzystane zostaną w głównej mierze technologie bezwykopowe.

Roboty budowlane planowane są w okresie od kwietnia do listopada 2022 roku.