Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”

Nie zwalniamy tempa ! Przed nami realizacja kolejnej inwestycji, wpisującej się w  cele programu kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę. Wdrożenie opracowanego na lata 2017-2026 programu gwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody dla wszystkich mieszkańców Płocka.  

dniu dzisiejszym (14.07.2020 r.) podpisaliśmy umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych dla jednego ze strategicznych zadań tego programu – pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Jarmar Sp. z o. o. oraz Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o. o.

Kwota kontraktowa wynosi 7 654 870,00 zł netto (9 415 490,10 zł brutto). Zakres prac, przewidzianych do realizacji do końca września 2021 r., obejmuje budowę zbiornika wody surowej i uzdatnionej oraz budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z układem technologicznym w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. Inwestycja ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miastaosiedli Gór i Ciechomic. Jej celem jest bowiem zapewnienie  niezawodnych dostaw wody – podawanych  w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim do potrzeb ciśnieniem, dla intensywnie rozwijającej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja będzie stanowiła dodatkowe źródło dostaw bezpiecznej wody dla pozostałych obszarów Płocka.

Dodatkowo informujemy Państwa, iż  otwarto przetarg  na  roboty projektowe i budowlane związane z wykonaniem studni nr 6 w otworach czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ujęcia wód podziemnych – Góry.  Cena za realizację przedmiotu umowy ( korzystniejsza oferta) to 355.815,63 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.11.2021r.