Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki Wodociągi Płockie podpisał umowę z  Przedsiębiorstwem Budowlano-Melioracyjnym „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy sp.k. na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.

Realizacja zamówienia w zakresie budowy wodociągu DN450 wynika z konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Płocka. Projektowany wodociąg będzie stanowił jeden z dwóch głównych rurociągów doprowadzających wodę w kierunku wschodniej części miasta Płocka (dla osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki).

Większość prac ze względu na ochronę środowiska oraz minimalizację uciążliwości dla mieszkańców odbędzie się z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca 2022 r.

Wartość zadania wynosi 3 494 412,00 zł netto (4 298 126,76 zł brutto). W zakresie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE dla zadania w kwocie nieprzekraczającej 2 227 687,65 zł netto.