Podpisanie umowy o finansowaniu badań pilotażowych i opracowania koncepcji projektu Blue Bridge

W dniu dzisiejszym dokonał się kolejny, ważny krok przybliżający nas do uruchomienia Blue Bridge. Wodociągi Płockie oraz PKN ORLEN w Urzędzie Miasta Płocka podpisały dzisiaj umowę o finansowaniu wspólnych badań pilotażowych i opracowania koncepcji projektu Blue Bridge, realizowanego w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Jego celem jest transport ścieków komunalnych z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do zakładu produkcyjnego PKN ORLEN, żeby następnie tam mogły być wykorzystane jako woda procesowa. Zgodnie z przyjętymi założeniami partnerów, pierwsze miejskie ścieki będą wykorzystywane przez Koncern w 2025 roku.

Wspólny projekt Wodociągów Płockich i PKN ORLEN wpisuje się w plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki czyli „Europejskiego Zielonego Ładu”, który przyjęła Unia Europejska, chcąc powstrzymać zmiany klimatu. Plan kładzie nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Miasto Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody. Jest to innowacyjny projekt w skali kraju, ale może nawet Europy – Smart City z zasobooszczędną gospodarką zgodną z ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Projekt wpłynie pozytywnie na ochronę wód Wisły w zakresie jakości i zasobów. Korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste. PKN ORLEN w znacznym stopniu, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki, a Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych z oczyszczalni ścieków do Wisły. Korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste. Warto podkreślić, że ponowne wykorzystanie odzyskanej wody to także zapobieganie niedoborom wody, które dotyka całą Unię Europejską.

Projekt pod nazwą Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport doczyszczonych ścieków rurociągiem wzdłuż Wisły do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są obecnie do Wisły, a ich jakość spełnia restrykcyjne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej standardy. Aby oczyszczone ścieki trafiły do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i tam zostały wykorzystane jako woda procesowa, konieczne jest doczyszczenie i przetransportowanie ich na znaczną odległość. W najkorzystniejszym wariancie jest to rurociąg o długości ok. 5 km, który stanowi pewnego rodzaju most. Szczegóły przebiegu rurociągu z wodą, czyli doczyszczonymi ściekami, ustali wykonawca koncepcji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został wykonawca, firma KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., którego zadaniem będzie wykonanie badań i dostarczenie raportu uwzględniającego zestawienie wyników wraz z ich analizą oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Projektu Blue Bridge. Cieszymy się, że wspólnie z naszymi parterami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Wisła jest nierozerwalnym elementem krajobrazu Płocka. Jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną, jako element rekreacji do celów żeglugi, sportów wodnych, odpoczynku, dla potrzeb przemysłu. Z tego wynika, że jest bardzo ważnym elementem środowiskowym, gospodarczym i społecznym w naszej przestrzeni.

Projekt Blue Bridge pozwoli na zmniejszenie ilości wody surowcowej pobieranej z Wisły, zmniejszenie ilości ścieków zrzucanych do rzeki, poprawę bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą czy obniżenie śladu wodnego i środowiskowego Wodociągów Płockich, PKN ORLEN, ale również Miasta Płocka. Środowisko naturalne i zasoby wodne, to bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń. Mamy wielką nadzieję, że Blue Bridge będzie przykładem dla innych miast do podejmowania takich wyzwań, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych.