#potrzebUEmy

Niemal 205 mln zł dofinansowania na lata 2010-2022 z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dla poprawy jakości życia Płocczan i środowiska. Kilometry sieci kanalizacyjnej, nowoczesna oczyszczalnia i bezawaryjna infrastruktura wodociągowa. To nie byłoby możliwe bez naszej pełnoprawnej obecności w UNII EUROPEJSKIEJ.