Przebudowa rurociągów wody surowej z ujęcia „Grabówka” zakończona.

W dniu 30 września 2021 roku zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa rurociągów wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

W ramach zadania Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy sp. k. przebudował metodą bezwykopową 1447,36 mb rurociągu wody surowej DN800 metodą reliningu (rura w rurę) oraz 1473,58 mb rurociągu DN500 metodą rękawa CIPP wraz z wymianą uzbrojenia sieci oraz renowacją komór technologicznych. Ponadto w rejonie ul. Ośnickiej wybudowane zostało połączenie rurociągu wody surowej z ujęcia „Grabówka” z rurociągiem wody surowej z ujęcia „Borowiczki”.

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj” i miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Wykorzystanie metod bezwykopowych przyczyniło się do minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców, jak również troski o środowisko naturalne w rejonie inwestycji.

Wartość realizacji robót budowlanych wyniosła 7 687 981,60 zł netto (9 456 217,37 zł brutto), przy czym 4 901 088,27 zł netto to środki które Spółka pozyskała w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.