Przypominamy o zmianie cen od 16.11.2022r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przypominają, iż z dniem 16.11.2022 r. zmieniają się ceny i stawki opłat zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora RZGW w Warszawie zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zgodnie z załączoną tabelą: