Sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim

W miniony piątek (28 października) w gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, odbyła się sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim.

W ramach drugiego dnia Sympozjum, goście zgromadzeni w Audytorium mieli okazję wysłuchać wykładu Studentów Koła Naukowego Inżynierii Środowiska dot. technologii uzdatniania wody i ścieków stosowanej w Wodociągach Płockich. W swoim wystąpieniu Prorektor ds. Filii w Płocku dr hab. inż. Renata Walczak złożyła podziękowania za długoletnią współpracę uczelni z Wodociągami Płockimi m.in. w ramach praktyk studenckich, stanowiących nieodzowny element kształcenia studentów na kierunkach technicznych.

Następnie głos zabrał Prezes Spółki Pan Andrzej Wiśniewski, który nawiązując do Jubileuszu 130-lecia istnienia Wodociągów Płockich przybliżył zgromadzonym dzieje powstania wodociągu w Płocku. Podziękował także wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do rozwoju Spółki i każdego dnia dbają o bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta w wodę dobrej jakości i odprowadzenia ścieków.

O przyszłości i wyzwaniach dla Wodociągów Płockich, związanych z koniecznością ochrony środowiska naturalnego i zasobów wodnych, opowiedziała Pani Małgorzata Hermanowska – Kierownik Działu Ochrony Środowiska, prezentując założenia innowacyjnego projektu Wodociągów Płockich i PKN Orlen pod nazwą Blue Bridge. Projekt ten zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport odzyskanej z nich wody w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska rurociągiem do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern.

Podczas uroczystości głos zabrał także Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji Pan Artur Zieliński, który w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego podziękował Zarządowi Spółki i załodze, życząc dalszych sukcesów.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była prezentacja książki „Wodociągi Płockie” autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza oraz dr Krystyny Grochowskiej-Iwańskiej. Bogato ilustrowana materiałami źródłowymi publikacja powstała z okazji obchodów Jubileuszu 130-lecia Wodociągów Płockich i stanowi ukazanie dziejów wodociągów i kanalizacji w Płocku na przełomie XIX i XX wieku. Podczas spotkania z autorami zgromadzeni Goście mieli okazję poznać kulisy powstawania książki oraz otrzymać jej egzemplarz z autografami autorów.