Spotkanie Użytkowników ICP-MS, ICP-OES.

W dniach 19/20.05.2022r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, odbyło się Seminarium „Spotkanie Użytkowników ICP-MS, ICP-OES” dotyczące różnych aspektów badań m.in. wody i ścieków przy użyciu spektrometrów z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP).

Na prośbę organizatora spotkania firmy Pro-Environment Polska, autoryzowanego dystrybutora PerkinElmer Inc., swoją prezentację: „ICP-OES w badaniu próbek ścieków – od opracowania metody po akredytację”, wygłosili pracownicy Laboratorium Wodociągów Płockich: Renata Maszewska i Tomasz Sobecki.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób z całej Polski z różnych laboratoriów badawczych w tym wodno-kanalizacyjnych.

W ubiegłym roku spółka Wodociągi Płockie zakupiła aparaturę pomiarową: optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES oraz mineralizator mikrofalowy do oznaczania stężenia metali w wodzie, ściekach i osadach ściekowych.

Dzięki uzyskaniu przez Laboratorium WP akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, w zakresie oznaczania metali w ściekach, w marcu br., mogliśmy zrezygnować z usług podwykonawców i badania te wykonujemy samodzielnie.