Uroczyste obchody z okazji jubileuszu 130-lacia Wodociągów Płockich

Dnia 29.06.2022 r. w Auli im. Kajetana Morykoniego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku odbyły się uroczyste obchody jubileuszowe 130-lecia Wodociągów Płockich, podczas których wręczono odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia dla pracowników Wodociągów Płockich.

Wojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył wybranych pracowników Wodociągów Płockich Medalami za Długoletnią Służbę. Spośród piętnastu uhonorowanych, czternaścioro z nich otrzymało medal złoty, jedna osoba – medal srebrny. Medale za długoletnią służbę nadawane zostały za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej następującym pracownikom: Dorocie Daniłowskiej, Małgorzacie Hermanowskiej, Edwardowi Kargielowi, Stanisławowi Kowalskiemu, Elżbiecie Olechowskiej, Małgorzacie Olszewskiej, Bogusławowi Paliwodzie, Markowi Palusińskiemu, Jolancie Przybysz, Zbigniewowi Radzikowskiemu, Ewie Serzysko,  Sławomirowi Stańczakowi, Ryszardowi Szawarynowi, Zenonowi Witkowskiemu, Marcinowi Gańko.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Komunalnych Piotr Dyśkiewicz,  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Rozwoju Artur Zieliński, Skarbnik Miasta Płocka Wojciech Ostrowski, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski,  Długoletni Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Marek Naworski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Cezary Lewandowski, Sekretarz Rady Nadzorczej Grzegorz Gniewkowski, Członek Rady Nadzorczej Stanisław Kowalski i Zbigniew Radzikowski. Wśród zaproszonych były także Zarządy Spółek Miejskich i Spółdzielni Mieszkaniowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka, Partnerzy handlowi, Klienci, Dostawcy, reprezentanci Uczelni oraz pracownicy Wodociągów Płockich. Ceremonię prowadziła Pani Sylwia Krawiec.

Prezes Zarządu Spółki Andrzej Wiśniewski w swoim przemówieniu skierował podziękowania do wszystkich pracowników Wodociągów Płockich. Podkreślił ich wkład i zaangażowanie w realizację zadań. Zwrócił uwagę, że dzięki pracy zespołowej Wodociągi tworzą świetny team. „Dzisiejsi Zasłużeni dla Wodociągów Płockich to oczywiście tylko drobna część naszej załogi – dla mnie osobiście wszyscy jesteście zasłużeni i za to dzisiaj dziękuję”. Przemówienie otworzyło panel poświęcony Zasłużonym dla Wodociągów Płockich. Te zaszczytne wyróżnienia przyznano w trzech grupach: sektor biurowy, wodny i ściekowy. Pracowników nagrodzili Prezydent Miasta Płocka wraz z Prezesem Zarządu Wodociągów Płockich. Wśród wyróżnionych były osoby związane z Wodociągami od kilkunastu lat. W sektorze biurowym statuetki Zasłużonego Wodociągom Płockim otrzymali: Krzysztof Bańcer, Agata Buczek, Agnieszka Bzymek, Marzena Jankowska, Anna Jąderko, Katarzyna Kędzierska, Janusz Kowalkowski, Maciej Skulski, Agnieszka Szczutowska, Barbara Szczygieł,  Aneta Waćkowska.

W sektorze wodnym i ściekowym wyróżnieni zostali: Marcin Chyczewski, Wojciech Chrzanowski, Marek Drążkiewicz, Kazimierz Jarząbkowski, Albert Kacprzak, Marek Majewski, Marek Mielczarek, Bogusław Rutkowski, Tomasz Strzałkowski oraz Marek Sobieraj, Mirosław Kaczorowski, Sławomir Kowalski, Jan Miklewski, Sylwester Niedzielak, Tadeusz Olczak, Krzysztof Urbański, Stefan Woźniak.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Płocka, dziękując za trud włożony w bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta Płocka w wodę dobrej jakości i odprowadzenia ścieków. Docenił profesjonalizm, codzienną pracę i realizowane od kilku lat ważne inwestycje, dotyczące w dużej mierze modernizacji infrastruktury podziemnej, na które pozyskano środki unijne. Dla przykładu wymienił rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową czy przebudowę Ujęcia Wody Powierzchniowego „Grabówka”.

Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy ERATO oraz występ stypendystów Fundacji Ocelot.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na zwiedzanie muzeum w podziemiach Liceum z wyeksponowanymi reliktami architektury romańskiej i gotyckiej stanowiącymi pozostałości po dawnej Kolegiacie św. Michała oraz obserwatorium astronomicznego, urządzonego w XIV-wiecznej, gotyckiej wieży dawnej Kolegiaty.

Gala była doskonałą okazją do spotkania się pracowników Wodociągów Płockich.