Uwaga zamknięcie ulicy Mostowej 21.03-15.04.2022 r.

W rejonie Starego Miasta zaczyna się proces rozdziału kanalizacji ogólnospławnej. W bieżącym roku obejmuje on ulicę Kościuszki, Plac Dąbrowskiego, Warszawską oraz Tumską i Mostową. W ramach tych działań m.in.  przebudowywana  będzie  sieć kanalizacji ogólnospławnej na Wzgórzu Tumskim. Obszar ten znajduje się w strefie konserwatorskiej, więc będzie realizowany pod nadzorem archeologicznym.

W dniu 21.03.2022 r. wykonawca firma MAG-BUD rozpoczyna roboty związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w ul. Mostowej oraz w ul. Tumskiej, gdzie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym wyłączeniem ścieków sanitarnych z kanalizacji ogólnospławnej. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią utrudnienia w ruchu w ul. Mostowej na odcinku od Domu Pod Trąbami do alei im. Władysława Broniewskiego, które potrwają do 15.04.2022 r. W następnej kolejności realizowana będzie przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki, Plac Dąbrowskiego i Warszawskiej. Prace te wykonywane  będą z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, realizowanym w połączeniu z inwestycją Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącą przebudowy powyższych ulic. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawców. Realizacja przewidziana jest na III – IV kwartał bieżącego roku.