Wręczenie medalu „Pro Masovia” Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu

W dniu 3 lipca 2020 r. w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Pro Masovia” Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki. Odznaczenie wręczył Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za troskę o rozwój społeczności lokalnej i realizację społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odznaczenie przyznano na wniosek Pana Stanisława Lewandowskiego – Prezesa Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” w Płocku, który podkreślił, że historycznie Wodociągi Płockie zawsze wspierały instytucje pomocy społecznej, a Pan Prezes Wiśniewski kontynuuje tę praktykę.

Marszałek Adam Struzik wspomniał, że już w 2012 roku Wodociągi Płockie otrzymały medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dzisiaj zaznaczył, że wręcza medal Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu za działalność publiczną i społeczną, ale także za znaczny wkład w rozwój województwa. Wkład ten jest nieoceniony ze względu na to, że Wodociągi Płockie dbają o doskonałą jakość wody pitnej.

Prezes Spółki dziękując za wyróżnienie podkreślił, że naszym wspólnym obowiązkiem jest pomoc słabszym, ale głównie leży mu na sercu bezpieczeństwo wodne Płocka pomimo zagrożeń, które cyklicznie pojawiają się w tym obszarze.

Podczas spotkania Pan Marszałek zadeklarował także swoje wsparcie w zakresie gospodarki odpadami i wskazał przyszłe możliwe finansowanie inwestycji dedykowane zagadnieniom ochrony środowiska.

Oczywiście w trakcie całej uroczystości serwowana była Płocczanka prosto z kranu. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że idealnie gasi pragnienie i smakuje podobnie do innych wód mineralnych, które spożywają.