XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

W  dniach 29-31 marca 2023 r. w  Licheniu Starym k. Konina odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO, na której nie zabrakło wielu interesujących wykładów  i merytorycznych spotkań.

Kierownik Działu Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Hanna Hermanowska zaprezentowała innowacyjny projekt  oparty na idei gospodarki obiegu zamkniętego wody w Płocku pn. BLUE BRIDGE.

Projekt zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni i transport odzyskanej z nich wody w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku. W ten sposób Wodociągi Płockie znacznie ograniczą ilość ścieków odprowadzanych do Wisły, a Koncern aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki do celów procesowych. Projekt zgodny z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, Gospodarki Obiegu Zamkniętego Wody oraz nową dyrektywą ściekową.