XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. Problemów Inżynierii Środowiska – AQUA

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. jako wieloletni Mecenas Sympozjum AQUA na zaproszenie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska,

działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęła patronatem XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. Problemów Inżynierii Środowiska – AQUA, które odbyło się w formie zdalnej 22 czerwca 2021r. Konferencja została podzielona na panele o następującej tematyce: woda i ścieki, powietrze, odpady, energetyka i odnawialne źródła energii, zdrowie publiczne oraz inżynieria procesowa i nowoczesne technologie.