Oficjalna prezentacja poidełka w formie miniatury płockiej wieży ciśnień dla mieszkańców miasta Płocka.

Z okazji 130-lecia istnienia Wodociągów Płockich w dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna prezentacja poidełka w formie miniatury płockiej wieży ciśnień. Poidełko zamontowane zostało wzdłuż ciągu spacerowego za płocką Farą.

Płocka Wieży Ciśnień mieści się przy ul. Warszawskiej. Niegdyś oprócz funkcji gromadzenia wody w rezerwuarze i dostarczania jej do sieci wodociągowych, mieścił  się w niej warsztat naprawy wodomierzy oraz mieszkanie. W latach 60. XX w. zdemontowano rezerwuar na szczycie wieży, przez co Wieża Ciśnień straciła swoją pierwotną funkcję. Z czasem zaadaptowano ją na archiwum Wodociągów a później, przez krótki okres czasu, mieściła w sobie galerię sztuki. Potem, całkowicie wyłączona z użytkowania, przez lata stała pusta i niszczała. W roku 2007 „Wodociągi Płockie” ponownie odzyskały zabytkową Wieżę Ciśnień (do rejestru zabytków ówczesnego Województwa Płockiego wpisano ją w roku 1988). W latach 2011-2013 staraniem Spółki przeprowadzono gruntowną modernizację zabytku, pierwszą w okresie istnienia budowli, nie licząc napraw elewacji po ostrzale artyleryjskim w 1914 roku. Rekonstrukcja, remont i rewitalizacja przywróciły miastu i mieszkańcom jedyny tego rodzaju zabytek dawnej technicznej infrastruktury miejskiej i umożliwiły pełnienie nowych funkcji. Obecnie, wraz z dobudowanym tarasem, mieści w sobie kawiarnię i restaurację „Wieża Ciśnień” i fontannę „Wieżejka”. Wnętrza zdobią m.in. fotografie przedstawiające dawny system zaopatrzenia miasta w wodę, a także zdjęcia wieży z przeszłości. Na szczycie powstała przeszklona kopuła umożliwiająca mieszkańcom i turystom podziwianie atrakcyjnej panoramy miasta.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz turystów do skorzystania z bezpłatnej, czystej wody pitnej.