Zgodnie z planem ;)

Prezydent Andrzej Nowakowski wspomina w swojej publikacji nasze wodociągowe inwestycje pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, obejmujące m.in. modernizację Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, budowę kanalizacji Góry – Ciechomice, które przez ostatnie 10 lat przy wielkim Jego wsparciu udało nam się pomyślnie zrealizować. 

Dziękujemy za dobre słowo o nas jako o Spółce i zapewniamy, że inwestycje, zarówno te trwające, jak i te, które dopiero się rozpoczynają pn. Woda dla Płocka, będą prowadzone ZGODNIE Z PLANEM 😉 –  sprawnie i rzetelnie z troską o mieszkańców Płocka oraz środowisko naturalne.