Zielony Laur dla Wodociągów Płockich

Już po raz 16. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój przyznała nagrody dla najbardziej ekologicznych organizacji, firm i samorządów w konkursie „Zielony Laur”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Kapituła konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska doceniła proekologiczną inwestycję Wodociągów Płockich: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.

Jest to strategiczny obiekt jeśli chodzi o zaopatrzenie miasta Płocka w wodę pitną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, polegających na pracy urządzeń do analizy parametrów jakości wody w trybie online oraz pełnej automatyce, niewątpliwej poprawie uległa kontrola nad poprawnością procesu technologicznego, a tym samym bezpieczeństwo jakości wody. Po modernizacji, SUW „Góry” jest nowoczesnym obiektem, który nie odprowadza wód popłucznych bezpośrednio do środowiska naturalnego, tylko za pomocą infrastruktury kanalizacyjnej. Zastosowany nowy układ technologiczny pozwala na uzyskanie wody pitnej dla Płocczan, która spełnia restrykcyjne standardy jakościowe polskie, europejskie oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Pamiątkowy dyplom i statuetkę Laureata konkursu odebrał Pan Andrzej Wiśniewski-Prezes Zarządu Spółki podczas Gali, która odbyła się w dniu 21 września br. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.