I Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

W dniach 24-25 maja 2022 r. w siedzibie Spółki Wodociągi Płockie odbył się I Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli Członek Zarządu MPWiK Warszawa Pan Mencina Tomasz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. Pan Wojciechowski Paweł – Skarbnik Stowarzyszenia,  Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Trzeciak Leszek – Członek Zarządu Stowarzyszenia, Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. Pan Gruczek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach Pan Kierzkowski Dariusz – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Pan Grenda Jarosław – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. Pan Wiśniewski Andrzej – (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia).

Na dwudniowy program oficjalnego wydarzenia składała się prezentacja projektu Blue Bridge realizowanego przez Wodociągi Płockie we współpracy z  PKN ORLEN S.A. oraz panele dyskusyjne na temat m.in. taryf, gdzie wymieniono doświadczenia w sprawie procedowania wniosków i skrócenia taryf; wymiany pracowników i gospodarki odpadowej, uwzględniającej problemy z komunalnymi osadami ściekowymi. O projekcie Blue Bridge i korzyściach dla regionu i środowiska naturalnego z niego płynących opowiedzieli Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. Pan Andrzej Wiśniewski oraz gościnnie Ekspert  w obszarze Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKN Orlen Pan Arkadiusz Kamiński.

Członkowie Stowarzyszenia zwiedzili z przewodnikiem najpopularniejsze punkty miasta Płocka oraz kibicowali drużynie Orlen Wisła Płock w meczu z Łomża Vive Kielce.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

I Zjazd rozpoczął cykl spotkań mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych, organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych, jak również wspomaganie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami.

Link do strony Stowarzyszenia: http://wodociagowcymazowsze.pl