Modernizacja magistrali w ul. Chopina

Prace w ramach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Płocka trwają. W związku z modernizacją magistrali w ul. Chopina przystąpiliśmy do montażu rur z żeliwa sferoidalnego TT-PE o średnicy DN600.

Wykonaliśmy już wykopy technologiczne umożliwiające montaż głowicy ciągnącej oraz rur. Na obecnym etapie prac nasi pracownicy na bieżąco łączą 6 metrowe odcinki rur w wykopie. Następnie sekcje rur będą przeciągane w kierunku kolejnego wykopu technologicznego dzięki zastosowaniu głowicy oraz sprzętu mechanicznego.