Przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki.

Ku końcowi zbliża się realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej” współfinansowanej ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.


Po roku od daty zawarcia umowy, zakończone zostały roboty budowlane poprzedzone pracami projektowymi.
Na listopad i grudzień zaplanowano prace odbiorowe, a także uruchomienie i próby nowowybudowanej instalacji.
Termin końcowy zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 29.12.2022 r.