Przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki

Trwa przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki. Od października 2021 r., kiedy to została zawarta umowa z firmą JARMAR Sp. z o.o., trwały prace projektowe, po czym przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.

Układ istniejącej przepompowni zbierającej ścieki mi. in. z osiedla Borowiczki został przebudowany. Obok powstał zbiornik o głębokości około 6 metrów, w którym we wrześniu zostanie zainstalowany moduł jednej z największych tłoczni w naszym kraju (minimalna wydajność 80 l/s).

Obecnie trwają zaawansowane prace przy wykańczaniu budynku, w którym znajdzie się agregat prądotwórczy na wypadek zaniku zasilania, pomieszczenie na szafy sterujące oraz część socjalna dla pracowników wykonujących okresowe czynności eksploatacyjne.

Wykonawca realizuje również prace polegające m. in. na budowie nowego ogrodzenia, utwardzeniu placu dla pojazdów eksploatacyjnych oraz obsadzeniu terenów zielonych.

Wartość kontraktu wynosi 3 210 500,00 zł netto (3 948 915,00 zł brutto) z czego środki z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 2 mln zł.

Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec października 2022 roku.