Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Górach – konferencja prasowa

„Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka 2017 – 2026” Otwarcie Stacji Uzdatniana Wody w Górach

W celu zapewnienia  bezpieczeństwa dostaw wody i wysokiego standardu życia mieszkańców Płocka oraz w trosce o stan środowiska naturalnego, Wodociągi Płockie od 2017 r. realizują  kompleksowy program modernizacyjny pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”. Program opracowany na lata 2017-2026 ma na celu modernizację dwóch strategicznych stacji uzdatniania wody wraz z renowacją wodociągów oraz budową  studni głębinowych.

W ramach I etapu programu modernizacji w dniu dzisiejszym (30 sierpnia 2021 r.) zakończono roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie powstałej w 1988 roku Stacji Uzdatniania Wody w Górach. Całkowita przebudowa obiektu trwała nieco ponad rok i została wykonana przez konsorcjum firm: lider JARMAR Sp. z o.o. wraz z partnerem KREVOX Europejskim Centrum Ekologicznym Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej w  lipcu 2020 r.

Wartość zadania wyniosła ponad 8 mln zł.  Główne źródło finansowania inwestycji (96%) stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, udzielona w wysokości ponad 17 mln zł na zasadach preferencyjnych z możliwością umorzenia części pozostałej do spłaty pożyczki w wysokości do 30 % wartości zadłużenia
(ok. 5 mln. zł). Przeznaczona jest na realizację zadań I etapu programu modernizacji w ramach Programu priorytetowego 5.4. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

W wyniku zrealizowanej inwestycji  powstał  nowoczesny budynek stacji, w którym zamontowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody –  oparty o klasyczny dwustopniowy proces filtracji na biologicznych filtrach ciśnieniowych wraz z montażem  wysokiej klasy urządzeń pompowni pośredniej i płucznej.

Maksymalną wydajność stacji zaprojektowano na  2200 m3/dobę, ale dzięki retencji w nowo wybudowanych zbiornikach wody czystej do sieci będzie można wtłoczyć 190 m3/h. Będą to wystarczające ilości, które pozwolą zaopatrzyć w wodę intensywnie rozbudowujące się  dzielnice: Góry i Ciechomice,  jak również  dodatkowo osiedle Radziwie  – obecnie zasilane z głównej  Stacji Uzdatniania Wody przy ul.  Górnej w Płocku . W ten sposób cała lewobrzeżna część Płocka będzie zasilana w wodę ze zmodernizowanej stacji w Górach bez ryzyka gwałtownych spadków czy braku ciśnienia wody w sieci, które zdarzały się  z powodu zbyt dużego zapotrzebowania na wodę mieszańców tych części miasta.