Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku

Zgodnie z umową zawartą dnia 29.10.2021 r., od kwietnia firma PBM „Tolos” Piotr Walczak i wspólnicy sp.k. realizuje roboty budowlane poprzedzone pracami projektowymi w ramach zadania „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.

Na chwilę obecną wykonano około 90% prac bezwykopowych, w tym przewiert sterowany o długości około 130 m pod jarem Małej Rosicy, dzięki czemu udało się uniknąć wycinki zieleni podczas realizacji tej strategicznej dla miasta inwestycji.

Do wykonania pozostaje m. in. likwidacja nieczynnego wodociągu biegnącego w dużej części przez tereny prywatne, a w jego miejsce ułożenie odcinka wodociągu DN500 po nowej trasie, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Wartość kontraktu, w ramach którego zostanie przebudowany wyeksploatowany wodociąg o średnicy DN600, wynosi 3 149 100,00 zł netto (3 873 393,00 zł brutto).

Zadanie współfinansowane jest ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie przekraczającej 2 mln zł.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca listopada 2022 roku.