Władze Spółki


Zgromadzenie wspólników

100% udziałów w Spółce „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. posiada Gmina Płock reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Płocka.

Skład Rady Nadzorczej

Cezary Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Grzechowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Gniewkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Radzikowski – Pracownik Wodociągów Płockich

Stanisław Kowalski – Pracownik Wodociągów Płockich; zastępca kierownika Wydziału Produkcji Wody

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład Zarządu Spółki

Andrzej Wiśniewski
Prezes Zarządu
awisniewski@wodociagi.pl

Prezes Zarządu „Wodociągów Płockich”, ze spółką związany od 2011 r., doświadczony w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi z zastosowaniem nowoczesnych technologii i automatyki w celu zmniejszenia presji na środowisko naturalne.

Jego ambicją jest modelowanie efektywnych form koegzystencji instytucji, biznesu i podmiotów o celach publicznych – w tym branży wod – kan, w kierunku zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Osobiście zaangażowany w innowacyjny program „Blue Bridge”, pragnie inspirować i wytyczać ścieżki dla systemowych rozwiązań z zakresu zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego i samowystarczalności energetycznej. Zawodowym marzeniem jest budowa ultranowoczesnej, inteligentnej stacji uzdatniania wody, której praca opiera się na zasobooszczędnych i niskoemisyjnych technologiach.

Prywatnie wielbiciel sztuki dźwięków zachodniej cywilizacji, pasjonat rywalizacji sportowej oraz dobrej kuchni.Krzysztof Buczkowski
Wiceprezes Zarządu
kbuczkowski@wodociagi.pl

Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) w zakresie socjologii. Ukończył studia menadżerskie MBA-EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego). Studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z zakresu informatyki. Liczne szkolenia i kursy z obszaru zarządzania projektami (w tym certyfikat metodyki PRINCE2), zarządzania kadrami, marketingu i szkoleń. Liczne publikacje z zakresu zarządzania zmianami w organizacji, usług komunalnych, zrównoważonego transportu i rozwoju, SMART-CITY, obiegu dokumentów czy zarządzania kadrami. Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (2016-2018), Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. (2012-2015), Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych (2010-2012).
Od 01.12.2018r. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Prokurenci Spółki

Justyna Piotrowicz

Katarzyna Kędzierska

Marcin Chyczewski

Główny księgowy

Aneta Waćkowska