Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Górach – konferencja prasowa

„Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka 2017 – 2026” Otwarcie Stacji Uzdatniana Wody w Górach

W celu zapewnienia  bezpieczeństwa dostaw wody i wysokiego standardu życia mieszkańców Płocka oraz w trosce o stan środowiska naturalnego, Wodociągi Płockie od 2017 r. realizują  kompleksowy program modernizacyjny pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”. Program opracowany na lata 2017-2026 ma na celu modernizację dwóch strategicznych stacji uzdatniania wody wraz z renowacją wodociągów oraz budową  studni głębinowych.

Awaria zasilania

Informujemy, iż nadal wiele obiektów zasilanych jest awaryjnie przy pomocy agregatów prądotwórczych. Część przepompowni ścieków pozostaje bez zasilania sieci energetycznej. Spółka jest w stałym kontakcie z Dyspozytorem Zakładu Energetycznego. Bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców jest stabilne, aczkolwiek mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w niektórych regionach miasta. Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji.

Awaria zasilania

Wodociągi Płockie informują, iż w wyniku nocnej nawałnicy Stacja Uzdatniania Wody ul. Górna straciła zasilanie w związku z czym pracuje w trybie awaryjnym. Tym samym mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci, a nawet przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Prosimy o oszczędne gospodarowanie wodą. Będziemy Państwa na bieżąco informować o utrudnieniach.

Informacja dotycząca wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Informujemy, że dnia 22.02.2021 r. został złożony do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat. Podlegał on procedurze oceny, weryfikacji i analizy zgodnie z art. 24c Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).