Kampania edukacyjna „Toaleta to nie śmietnik”.

Od listopada ub. roku  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi w płockich szkołach podstawowych kampanię edukacyjną pn. „Toaleta to nie śmietnik”. Jej celem jest uświadomienie młodym mieszkańcom, jak duży wpływ na prawidłowe działanie systemu kanalizacji i wodociągów mają nasze codzienne złe nawyki.

Audycja Radia Płock FM poświęcona przebudowie przepompowni „Andoria”.

Dyrektor ds. Technicznych Pan Marcin Chyczewski był gościem Porannego Dialogu w Radio Płock FM. Tematem spotkania było zrealizowane w grudniu 2022 r. zadanie pn. „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”, które współfinansowane było ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.

Przypominamy o zmianie cen od 16.11.2022r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przypominają, iż z dniem 16.11.2022 r. zmieniają się ceny i stawki opłat zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora RZGW w Warszawie zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zgodnie z załączoną tabelą:

Sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim

W miniony piątek (28 października) w gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, odbyła się sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim.

Płock prekursorem gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce wodno-ściekowej.

Uzdatnione ścieki z miejskiej oczyszczalni zamiast do Wisły, trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i tam zostaną wykorzystane do wybranych procesów technologicznych. W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern zdecydowanie, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Innowacyjny projekt o nazwie BLUE BRIDGE nabiera tempa dzięki deklaracji wsparcia udzielonej przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.   

Kampania Edukacyjna Wodociągów Płockich

Kampania Edukacyjna Wodociągów Płockich „Toaleta to nie śmietnik” wkrótce dotrze do uczniów płockich szkół podstawowych. Chcemy uświadamiać najmłodszym mieszkańcom naszego miasta jak ważne jest świadome korzystanie z urządzeń sanitarnych w naszych domach.

Zielony Laur dla Wodociągów Płockich

Już po raz 16. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój przyznała nagrody dla najbardziej ekologicznych organizacji, firm i samorządów w konkursie „Zielony Laur”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.