Przypominamy o zmianie cen od 16.11.2022r.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przypominają, iż z dniem 16.11.2022 r. zmieniają się ceny i stawki opłat zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora RZGW w Warszawie zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zgodnie z załączoną tabelą:

Sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim

W miniony piątek (28 października) w gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, odbyła się sesja naukowa poświęcona Wodociągom Płockim.

Płock prekursorem gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce wodno-ściekowej.

Uzdatnione ścieki z miejskiej oczyszczalni zamiast do Wisły, trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i tam zostaną wykorzystane do wybranych procesów technologicznych. W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern zdecydowanie, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Innowacyjny projekt o nazwie BLUE BRIDGE nabiera tempa dzięki deklaracji wsparcia udzielonej przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.   

Kampania Edukacyjna Wodociągów Płockich

Kampania Edukacyjna Wodociągów Płockich „Toaleta to nie śmietnik” wkrótce dotrze do uczniów płockich szkół podstawowych. Chcemy uświadamiać najmłodszym mieszkańcom naszego miasta jak ważne jest świadome korzystanie z urządzeń sanitarnych w naszych domach.

Zielony Laur dla Wodociągów Płockich

Już po raz 16. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój przyznała nagrody dla najbardziej ekologicznych organizacji, firm i samorządów w konkursie „Zielony Laur”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Przebudowa kanalizacji w ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego

Przebudowa kanalizacji w ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej!!

W dniu 20.09.2022 r. Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki

Trwa przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki. Od października 2021 r., kiedy to została zawarta umowa z firmą JARMAR Sp. z o.o., trwały prace projektowe, po czym przystąpiono do wykonywania robót budowlanych.