Modernizacja magistrali w ul. Chopina

Prace w ramach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Płocka trwają. W związku z modernizacją magistrali w ul. Chopina przystąpiliśmy do montażu rur z żeliwa sferoidalnego TT-PE o średnicy DN600.

Pożyczka inwestycyjna na finansowanie I etapu programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku”

Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 17.183.750 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku, etap I”, udzielanej w ramach programu priorytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

PKN ORLEN i Wodociągi Płockie inicjatorami działań przeciwpowodziowych w Płocku

PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka. W tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich, dotyczące zacieśnienia współpracy. Umożliwiło ono zapoznanie się ze specyfiką ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten szczególny czas napełnił serca nadzieją i otuchą, umocnił więzi i relacje oraz przyniósł wzajemną życzliwość.
Z życzeniami zdrowia,
Zarząd i Pracownicy „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.