Kampania edukacyjna „Toaleta to nie śmietnik”.

Od listopada ub. roku  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzi w płockich szkołach podstawowych kampanię edukacyjną pn. „Toaleta to nie śmietnik”. Jej celem jest uświadomienie młodym mieszkańcom, jak duży wpływ na prawidłowe działanie systemu kanalizacji i wodociągów mają nasze codzienne złe nawyki.

Audycja Radia Płock FM poświęcona przebudowie przepompowni „Andoria”.

Dyrektor ds. Technicznych Pan Marcin Chyczewski był gościem Porannego Dialogu w Radio Płock FM. Tematem spotkania było zrealizowane w grudniu 2022 r. zadanie pn. „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”, które współfinansowane było ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.