Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Modernizacja układu ozonowania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku

Nr postępowania: 15/2024/ZZ/TPW

Zamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Modernizacja układu ozonowania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku