Komunikat

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że dnia 20.12.2021r.
od godziny 12:00 do godziny 13:00
nastąpił przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic:

  • PCK numery nieparzyste 15 – 31 i 61 – 99
  • HDK
  • Dybowskiego 30

Powyższe podyktowane jest pracami na przyłączu HDK 18.

Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności w trakcie wykonywanych robót.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O CENACH

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.86.2021/11 z dnia 29.10.2021 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Informacja o decyzji dotyczącej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Wodociągi Płockie informują, że 2 listopada 2021 r. otrzymały decyzję z dnia 29 października 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat na poziomie 9,8 % w skali 3 lat.