Zapytanie cenowe na odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.

Nr postępowania: 13/2024/ZZ/PŚ

Zamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania cenowego na odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie w okresie sierpień 2024 r. – sierpień 2025 r.