Zapytanie cenowe  na odbiór, transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych w postaci skratek o kodzie 19 08 01, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Maszewie, ul. Sójki 49, gm. Stara Biała i przepompowni ścieków przy ul. Jasnej 1E w Płocku.