Komunikat PGW Wody Polskie

Wodociągi Płockie informują , iż w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2019 r. (piątek), PGW Wody Polskie rozpoczynają procedurę przełączenia ścieków z tymczasowego rurociągu zastępczego do docelowego kolektora pod dnem Wisły.

Podpisanie umowy

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w obecności Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego została podpisana umowa przez Prezesa Andrzeja Wiśniewskiego i Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Krzysztofa Buczkowskiego oraz Współfinansującego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Tomasza Żulewskiego z Konsorcjum Firm, którego Liderem jest Grzegorz Lipowski, będącym Wykonawcą powyższej inwestycji. Oficjalne spotkanie miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z Al. P. Nowaka oraz Al. A. Roguckiego.

Kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki.

24 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr. 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbyło się kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki. Uczestnicy dowiedzieli się o zakresie zaplanowanego zadania oraz o warunkach i korzyściach z jakich skorzystają w wyniku wykonania inwestycji. Spotkanie poprowadził Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski wraz z Wiceprezesem Zarządu Krzysztofem Buczkowskim. Obecni byli również pracownicy Spółki sprawujący nadzór nad inwestycją, w związku z tym zainteresowani mieszkańcy mogli zaczerpnąć informacji oraz wyjaśnić wszelkie swoje obawy jakie mogą nastąpić na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót.

Działalność w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV

W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Wodociągi Płockie mają obowiązek informowania mieszkańców miasta Płocka o działalności oraz zamierzeniach jakie realizuje Spółka. W ramach działań informacyjno-promocyjnych odbyły się dwa spotkania. Pierwszym z nich była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie Wodociągów przy ul. Harc. A. Gradowskiego. Jej celem było przekazanie informacji o trwających przygotowaniach do ogłoszenia postepowań przetargowych. Jednak głównym tematem była realizacja zadania pn. „Modernizacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”, ze względu, iż będzie to na tę chwilę największa inwestycja jaką będą finansować Wodociągi oraz dotyczy mieszkańców obszaru całego miasta.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości około 1,3 km wydaje się małą inwestycją, lecz wbrew pozorom jest jednak bardzo istotna w całym zakresie Projektu. 12 marca 2019 roku został ogłoszony przetarg  dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.

Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym na lata 2019-2020 jest „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, niestety budżet jaki przeznaczyła Spółka na realizację powyższego zadania nie był wystarczający na pokrycie wynagrodzenia jakiego wymagałby potencjalny Wykonawca zgodnie z przedłożoną propozycją. Postępowanie zostało unieważnione, a Spółka ponownie ogłosiła przetarg rozszerzając możliwość zastosowania innych technik. Zgodnie z dokumentacją jest to na razie jedyna inwestycja, której prace będą opierać się na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Wiąże się to z tym, iż poza wykonaniem renowacji Wykonawca będzie musiał się najpierw zmierzyć z zaprojektowaniem, po czym będzie mógł przejść do realizacji zadania. Prace jakie zostały zaplanowane będą polegały na wciągnięciu nasączonego żywicą rękawa, który pod wpływem ciepła ulegnie utwardzeniu.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia i ul. Bielskiej.

Dnia 21 stycznia 2019 roku został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową
w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
Otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców odbyło się zgodnie z planem. Najlepiej przygotowaną okazała się oferta konsorcjum firm, którego Liderem jest „Firma Remontowo-Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski”  wraz z Partnerami – firmą „JARMAR Sp. z o.o.” oraz „Zielony Ogród Sp. z o.o.”, opiewała na kwotę 14 139 300,25 zł (brutto).

Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wodociągi Płockie” realizują umowę zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obowiązuje do czerwca 2023 roku. Dział jakim jest Jednostka Realizująca Projekt na bieżąco przygotowuje kolejne przetargi, z których wyceną mierzą się chętni Wykonawcy.

Konferencja prasowa w sprawie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV

W czwartek 10.01.2019 r. w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. odbyła się konferencja prasowa w sprawie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”. Prezes Zarządu Andrzej Wiśniewski poinformował o trwających oraz planowanych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu.