Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.

Nr postępowania: TPW/PN/1/2019

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.