Przetarg nieograniczony na usługi pt.: „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.

Nr postępowania: 1/TOŚ/TT/2019

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zaprasza na przetarg nieograniczony na usługi pt.: „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów  ściekowych o kodzie 19 08 05  z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.

Otwarcie ofert dnia 19.09.2019r. godz. 11.00.