Awaria zasilania

Informujemy, iż nadal wiele obiektów zasilanych jest awaryjnie przy pomocy agregatów prądotwórczych. Część przepompowni ścieków pozostaje bez zasilania sieci energetycznej. Spółka jest w stałym kontakcie z Dyspozytorem Zakładu Energetycznego. Bezpieczeństwo dostaw wody do mieszkańców jest stabilne, aczkolwiek mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w niektórych regionach miasta. Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji.

Awaria zasilania

Wodociągi Płockie informują, iż w wyniku nocnej nawałnicy Stacja Uzdatniania Wody ul. Górna straciła zasilanie w związku z czym pracuje w trybie awaryjnym. Tym samym mogą nastąpić spadki ciśnienia wody w sieci, a nawet przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Prosimy o oszczędne gospodarowanie wodą. Będziemy Państwa na bieżąco informować o utrudnieniach.

Informacja dotycząca wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Informujemy, że dnia 22.02.2021 r. został złożony do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat. Podlegał on procedurze oceny, weryfikacji i analizy zgodnie z art. 24c Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).  

Modernizacja magistrali w ul. Chopina

Prace w ramach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Płocka trwają. W związku z modernizacją magistrali w ul. Chopina przystąpiliśmy do montażu rur z żeliwa sferoidalnego TT-PE o średnicy DN600.

Pożyczka inwestycyjna na finansowanie I etapu programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku”

Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 17.183.750 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku, etap I”, udzielanej w ramach programu priorytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

PKN ORLEN i Wodociągi Płockie inicjatorami działań przeciwpowodziowych w Płocku

PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka. W tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich, dotyczące zacieśnienia współpracy. Umożliwiło ono zapoznanie się ze specyfiką ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.