Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten szczególny czas napełnił serca nadzieją i otuchą, umocnił więzi i relacje oraz przyniósł wzajemną życzliwość.
Z życzeniami zdrowia,
Zarząd i Pracownicy „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.

Zgodnie z planem ;)

Prezydent Andrzej Nowakowski wspomina w swojej publikacji nasze wodociągowe inwestycje pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, obejmujące m.in. modernizację Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, budowę kanalizacji Góry – Ciechomice, które przez ostatnie 10 lat przy wielkim Jego wsparciu udało nam się pomyślnie zrealizować. 

Podpisanie umowy na usługę dla zadania pn. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”

Zarząd Spółki w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę nr JRP/FS/1/K/2021 na realizację zadania „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”  z Konsorcjum Wykonawców: Lider: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą AGROMIL Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c. oraz Partner: EKO – ERDE Sp. z o.o.