Działania promocyjno-informacyjne


Podpisanie umowy

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w obecności Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego została podpisana umowa przez Prezesa Andrzeja Wiśniewskiego i Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Krzysztofa Buczkowskiego oraz Współfinansującego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Tomasza Żulewskiego z Konsorcjum Firm, którego Liderem jest Grzegorz Lipowski, będącym Wykonawcą powyższej inwestycji. Oficjalne spotkanie miało miejsce …

Posted in Etap IV (Działania promocyjno-informacyjne) | Leave a comment

Kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki.

24 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr. 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku odbyło się kameralne spotkanie zorganizowane dla mieszkańców ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej osiedla Borowiczki. Uczestnicy dowiedzieli się o zakresie zaplanowanego zadania oraz o warunkach i korzyściach z jakich skorzystają w wyniku wykonania inwestycji. Spotkanie poprowadził Prezes Spółki „Wodociągi Płockie” Andrzej Wiśniewski …

Posted in Etap IV (Działania promocyjno-informacyjne) | Leave a comment

Działalność w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV

W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, Wodociągi Płockie mają obowiązek informowania mieszkańców miasta Płocka o działalności oraz zamierzeniach jakie realizuje Spółka. W ramach działań informacyjno-promocyjnych odbyły się dwa spotkania. Pierwszym z nich była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie …

Posted in Etap IV (Działania promocyjno-informacyjne) | Leave a comment