Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. Ant. Gradowskiego


… to nazwa zadania, które zostało zrealizowane przez Spółkę „Wodociągi Płockie” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności w Porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg. Oficjalne prace budowlane zakończono w 2016 roku.

Realizacja całego zadania to koszt około 12,6 mln. zł. (brutto). Przebudowę wykonała firma SKANSKA. Prace podzielone były na trzy etapy i trwały od lipca 2015 roku. W pierwszej kolejności przebudowany został odcinek od ul. Warszawskiej do Kolegialnej, kolejnym etapem było wyremontowanie fragmentu ulicy od Kolegialnej do Sienkiewicza. W trzeci zakres wchodził odcinek od Sienkiewicza do Gradowskiego. Blisko półroczna przebudowa wiązała się z licznymi utrudnieniami dla kierowców, jednakże w efekcie mieszkańcy miasta Płocka mogą cieszyć się nową, sprawną kanalizacją sanitarną i deszczową, a dodatkowo w ramach zadania kompleksowo wymieniono istniejące nawierzchnie. W ramach zadania uwzględniono również przebudowę układu komunikacji miejskiej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ulicą Królewiecką (???), która miała na celu usprawnienie ruchu drogowego.