Aktualności


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości około 1,3 km wydaje się małą inwestycją, lecz wbrew pozorom jest jednak bardzo istotna w całym zakresie Projektu. 12 marca 2019 roku został ogłoszony przetarg  dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.

Posted in Środku Unijne - ETAP IV (aktualności) | Leave a comment

Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1.

Kolejnym zadaniem zaplanowanym na lata 2019-2020 jest „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, niestety budżet jaki przeznaczyła Spółka na realizację powyższego zadania nie był wystarczający na pokrycie wynagrodzenia jakiego wymagałby potencjalny Wykonawca zgodnie z przedłożoną propozycją. Postępowanie zostało unieważnione, a Spółka ponownie ogłosiła przetarg …

Posted in Środku Unijne - ETAP IV (aktualności) | Leave a comment

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia i ul. Bielskiej.

Dnia 21 stycznia 2019 roku został ogłoszony przetarg dla zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”. Otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców odbyło się zgodnie z planem. Najlepiej przygotowaną okazała się oferta konsorcjum …

Posted in Środku Unijne - ETAP IV (aktualności) | Leave a comment

Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wodociągi Płockie” realizują umowę zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obowiązuje do czerwca 2023 roku. Dział jakim jest Jednostka Realizująca Projekt na bieżąco przygotowuje kolejne przetargi, z których wyceną mierzą się chętni Wykonawcy.

Posted in Środku Unijne - ETAP IV (aktualności) | Leave a comment