Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka


„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu
w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”
tak brzmi nazwa zadania, którego realizacja właśnie dobiegła końca. Inwestycja opiewała na kwotę 9,6 mln. zł (brutto), a zakres prac obejmowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w Al. F. Kobylińskiego oraz Al. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka, obowiązywało również odtworzenie nawierzchni na całym zakresie zadania.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawcą była firma MCC S.A. prace miały być zrealizowane do 31 stycznia 2019 r. niestety ze względu na utrudnienia termin końcowy realizacji został przesunięty na dzień 28 marca. Kanały te odbierają ścieki deszczowe z centralnej części miasta i odprowadzają do wybudowanej w trakcie realizacji III etapu Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” oczyszczalni wód opadowych na ulicy Jasnej. W związku z tym część kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Płocka przeznaczona jest do rozdziału na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną w celu odciążenia oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas silnych opadów atmosferycznych oczyszczalni ścieków w Maszewie. Część prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej została wykonana metodą mikrotunelingu, jest to metoda wiercenia tunelu głowicą wiertniczą. Sposób ten spowodował niewielkie utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców miasta Płocka oraz w nieznacznym stopniu uległa zniszczeniu powierzchnia przylegającego terenu.