Lekcje ekologiczne


Jednym z priorytetów naszej Spółki jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Podejmujemy szereg działań edukacyjnych, które mają na celu uwrażliwić młode pokolenie na potrzeby środowiska naturalnego. Podczas lekcji ekologicznych, w przystępny sposób przybliżamy zagadnienia związane z uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków. Organizowane przez nas zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych.

Chęć udziału w lekcji można zgłosić poprzez przesłanie wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres plock@wodociagi.pl bądź dostarczenie do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11.

Dokument do pobrania

Dział Personalny i Obsługi Zarządu

(24) 364 42 11