Płocczanka prosto z kranu


Skąd pobieramy wodę?

Do płockich kranów płynie woda ujmowana z ujęć studziennych (40-60%), pozostała ilość ujmowana jest z ujęcia powierzchniowego ,,Grabówka”. Proporcje te zależne są od pory roku, panujących warunków hydrologicznych oraz rozbiorów wody.

Pobór wód powierzchniowych obecnie odbywa się z ujęcia GRABÓWKA składającego się ze zbiornika oddzielonego wałem przeciwpowodziowym od rzeki Wisły i z czerpni brzegowej zabezpieczonej kratami mechanicznymi. Zbiornik o pojemności 37 tys. m3 służy do osadzania piasku i zawiesin niesionych przez rzekę. Jego zakończeniem są dwie niezależne komory czerpne z kratami i sitami, które łączą zbiornik z pompownią I stopnia.

Drugim źródłem wody są studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości Borowiczki-Pieńki w dolnej części zlewni rzeki Słupianki. Woda pobierana jest tam z dwóch poziomów wodonośnych: trzeciorzędowo-kredowego oraz czwartorzędowego. Aktualnie Spółka eksploatuje także inne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane na terenie Płocka:  dwie studnie trzeciorzędowo-kredowe (teren Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B) oraz trzy studnie z czwartorzędowej warstwy wodonośnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – Góry.

Zanim Płocczanka popłynie z kranu.

Zanim Płocczanka popłynie z kranów w naszych domach trafia do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B, gdzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poddawana jest licznym procesom technologicznym, mającym na celu jej uzdatnienie.

Zastosowana technologia uzdatniania mieszaniny wody podziemnej i powierzchniowej pozwala na uzyskanie wody pitnej o bardzo dobrej jakości, która spełnia restrykcyjne normy krajowe, europejskie oraz Światowej Organizacji Zdrowia – WHO.

W procesie uzdatniania mieszanina wód jest m.in. dwukrotnie ozonowana, dwukrotnie filtrowana (przez pospieszne filtry antracytowo-piaskowe i biologicznie aktywne filtry węglowe) oraz dezynfekowana dwutlenkiem chloru, który jest silniejszym dezynfektantem niż chlor gazowy a nie wpływa na smak i zapach wody.

Jakość płocczanki na każdym etapie procesu uzdatniania kontrolowana jest przez pracowników Akredytowanego Laboratorium Wodociągów Płockich.

Bezpieczna kranówka

Kupujemy wody butelkowane sądząc, że są bezpieczniejsze dla zdrowia od wody wodociągowej. Tymczasem okazuje się, że równie dobra jest woda z kranu, która zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest systematycznie badana w zakresie 55 parametrów przez Laboratorium Wodociągów Płockich, które posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188. Płocka woda kranowa jest również kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i oceniana przez Instytucję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod kątem przydatności do spożycia.

Wyniki uzyskiwanych badań wraz z Oceną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podawane są do publicznej wiadomości na stronie Wodociągów Płockich jakość oraz w mediach społecznościowych Spółki.

Minerały w Płocczance prosto z kranu

Wybór wody do picia często podyktowany jest zawartością związków mineralnych. Okazuje się, że woda z kranu dzięki wysokiej zawartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka minerałów, takich jak magnez, wapń, potas i sód, stanowić może doskonałą alternatywę dla wody butelkowanej.

Zawartość substancji mineralnych* w Płocczance Prosto z Kranu:

Wapń – 82 mg/l
Sód – 140 mg/l
Magnez – 14 mg/l
Potas – 7,2 mg/l
Wodorowęglany – 282 mg/l

*Zawartość substancji mineralnych w poszczególnych miesiącach może ulegać nieznacznej zmianie, ponadto śladowe ilości: siarczków, chlorków, fluorków, żelaza, manganu i innych.

W poniższym zestawieniu prezentujemy zawartość składników mineralnych obecnych w płockiej wodzie kranowej oraz (dla porównania) w popularnych wodach butelkowanych.

710 mg/l

Wapń – 82 mg/l
Sód – 140 mg/l
Magnez – 14 mg/l
Potas – 7,2 mg/l
Wodorowęglany – 282 mg/l

650 mg/l

Wapń – 110,2 mg/l
Sód – 11 mg/l
Magnez – 23,1 mg/l
Potas – 2,8 mg/l
Wodorowęglany – 435,7 mg/l

Źródło: http://wikipedia.pl
Woda mineralna Nałęczowianka

259 mg/l

Wapń – 50,1 mg/l
Sód – 2,4 mg/l
Magnez – 6,7 mg/l
Potas – 1,0 mg/l
Wodorowęglany – 171,8 mg/l

Źródło: http://wodamineralna.netmark.pl
Woda źródlana Primavera

Nie bez znaczenia jest przy tym cena wody. Litr wody kranowej w Płocku kosztuje 0,0056 zł, czyli ok. pół grosza, natomiast litr popularnej wody butelkowanej to koszt ok. 1,65 zł, co stanowi równowartość prawie 300 litrów wody wodociągowej.

Bądź eko!

Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem płockiej wody kranowej jest ograniczenie zużycia plastiku poprzez rezygnację z zakupu wody butelkowanej.

W krajach Unii Europejskiej rocznie zużywa się 46 miliardów plastikowych butelek, które tworzą tony śmieci. Nieumiejętne gospodarowanie plastikiem powoduje, że przedostaje się on do środowiska w tym do gleby, rzek, mórz i oceanów, a toksyny, które uwalniają się podczas jego rozkładu, trafiają do przewodów pokarmowych zwierząt morskich, które zjadane są przez kolejne zwierzęta w łańcuchu pokarmowym. W rezultacie mikroplastik uwalniający się z rozkładu plastiku, trafia także do przewodu pokarmowego człowieka.

Niestety niewiele wiadomo na temat skutków zdrowotnych spożywania mikroplastików. Istnieje obawa, że ​​mogą wpływać negatywnie na długość i jakość życia ludzi.

Konieczne są więc natychmiastowe działania na rzecz ograniczania ilości powstających odpadów plastikowych. Jednym z najprostszych a zarazem najskuteczniejszym ze sposobów na zredukowanie zużycia plastiku jest rezygnacja z zakupu wody butelkowanej i nalewanie wody kranowej do bidonów wielorazowego użytku.

Zanim odkręcisz kran

Jakość wody w naszych kranach jest zależna także od stanu rurociągów przesyłowych i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Aby zapobiegać pogarszaniu się jakości wody ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  budują nowe sieci, wymieniają stare oraz systematycznie płuczą i dezynfekują rurociągi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. końcówek sieci, gdzie woda przebywa najdłużej, co może wpływać na pogorszenie jej jakości i powodować tzw. wtórne zanieczyszczenie.

Z uwagi na fakt, że „Wodociągi Płockie” odpowiadają za jakość wody tylko do głównego zaworu w budynku (zawór za wodomierzem głównym), a za jakość instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel  lub administrator ważne jest, aby również instalacje wewnętrzne były systematycznie modernizowane i płukane tak, aby jakość wody nie pogarszała się.

W celu potwierdzenia właściwej jakości wody w instalacjach wewnętrznych zalecamy wykonywanie kontrolnych badań próbek pobieranych z tych instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem składu mikrobiologicznego.

Aby samemu zadbać o jakość wody należy:

  • po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć;
  • po awarii sieci wodociągowej spuścić wodę przez kilka minut, aż stanie się ona bezbarwna;
  • często dezynfekować wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.

Pamiętaj!

Do picia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców należy używać jedynie zimnej wody. Ciepła wody z kranu nie jest monitorowana w zakresie wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia.

FaktyMity
WODĘ MOŻNA PIĆ PROSTO Z KRANU

Dzięki podwójnemu ozonowaniu, filtracji na złożach węgla aktywnego oraz dezynfekcji dwutlenkiem chloru woda płynąca do płockich kranów jest wolna od bakterii, dlatego można ją pić bezpośrednio z kranu, bez konieczności przegotowywania.  
PRZED WYPICIEM WODY KRANOWEJ TRZEBA JĄ PRZEGOTOWAĆ

Przegotowanie wody powoduje wytrącanie się w postaci osadu części minerałów- zwłaszcza związków magnezu i wapnia- co zmiękcza wodę, ale również pozbawia ją cennych dla zdrowia pierwiastków. Z tego powodu gotowanie wody przed spożyciem nie jest zalecane.
WODA KRANOWA ZAWIERA CENNE MINERAŁY

Płocczanka prosto z kranu zawiera 710 mg substancji mineralnych w 1 litrze. Picie płockiej wody kranowej dostarcza więc do organizmu wiele cennych biopierwiastków takich jak potas, wapń czy magnez.  
W WODZIE KRANOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ GROŹNE DLA ZDROWIA BAKTERIE

Woda pitna dostarczana mieszkańcom Płocka jest ściśle monitorowana przez Akredytowane Laboratorium Wodociągów Płockich  i nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia bakterii.  
TWARDA WODA MA KORZYSTNY WPŁYW NA ORGANIZM

Woda twarda i średnio twarda, może mieć korzystny wpływ na zdrowie dzięki zawartości większej ilości biopierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, takich jak magnez czy wapń.  
PICIE WODY Z KRANU PRZYCZYNIA SIĘ DO POWSTANIA KAMIENI NERKOWYCH

Powstawanie kamieni w organizmie człowieka wynika głównie z zaburzeń metabolizmu i nie ma związku z twardością spożywanej wody.  
WODA Z KRANU JEST TANIA

1 litr Płocczanki prosto z kranu kosztuje ok. pół grosza. Dla porównania 1 litr wody butelkowanej kosztuje ok. 1,65 zł.
CHLOR W WODZIE KRANOWEJ JEST SZKODLIWY

Stężenie w wodzie kranowej dwutlenku chloru, który jest środkiem dezynfekującym i gwarantem mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody, jest ściśle monitorowane, nigdy nie przekracza dopuszczalnych norm i nie ma szkodliwego wpływu na organizm człowieka.