Informacje dla kandydatów do pracy


W przypadku prowadzonej rekrutacji ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce ” działalność – kapitał ludzki – praca w wodociągach.”

CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną prosimy o dostarczanie do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. pokój 204 II piętro lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl