Praca w Wodociągach


Spółka Wodociągi Płockie od początku istnienia troszczy się o zrównoważony rozwój organizacji, wysoką wagę przykładając do budowy zespołu i rozwoju zatrudnianych osób. Wartość człowieka stawiamy na pierwszym miejscu, umożliwiając swym pracownikom realizację zawodowych i osobistych pasji oraz dbając o pozytywną atmosferę pracy.

Wiemy, iż umiejętności zawodowe i doświadczenie zyskuje się z czasem. Dlatego cenimy pracowników, którzy są z nami od lat. Dbając o stabilność, pragniemy tworzyć środowisko pracy, w którym rozpocząwszy zawodową drogę można kroczyć nią nawet do okresu emerytalnego.


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Monter sieci wod-kan – Wydział Sieci Kanalizacyjnej /Wydział Sieci Wodociągowej

Wymagania:

 • udokumentowane – minimum 2 – letnie doświadczenie na w/w lub podobnym stanowisku pracy (w firmach wykonawczych lub eksploatacyjnych)
 • wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe,
 • czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, projektów i schematów,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielność podczas wykonywania powierzanych prac, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu instalacji sanitarnych,
 • samodzielne wykonywania instalacji w systemach: uszczelkowych, zaciskowych, gwintowanych, skręcanych, zgrzewanych i montażu armatury,
 • umiejętność wykonywania prób i pomiarów instalacji,
 • umiejętność organizacji materiałów, sprzętu i narzędzi do montażu,
 • praca w systemie zmianowym/równoważnym,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • montaż sieci i przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych,
 • udział w pracach awaryjnych na sieciach kanalizacyjnych/wodociągowych,
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych związanych z utrzymaniem systemu dystrybucji wody oraz urządzeń na sieci wodociągowej (dot.Wydziału Sieci Wodociągowej),
 • wykonywanie prac remontowych w studniach kanalizacyjnych,
 • wykonywanie prac pomocniczych przy budowie i eksploatacji sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych, 
 • obsługa przepompowni ścieków (dot. Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych maszyn i urządzeń przepompowni sieciowych (dot.Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • wykonywanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem ruchu obiektów przepompowni sieciowych (dot.Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP,
 • nadzór i dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Młodszy operator na Wydziale Produkcji Wody

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne (elektryczne, mechaniczne, budowlane), 
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • samodzielność i sumienność podczas wykonywania powierzanych prac,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • podstawowa umiejętność eksploatacji urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • znajomość branż: sanitarnej, elektrycznej, mechanicznej.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie oraz kontrola procesów technologicznych na obiektach Wydziału,
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji Stacji Uzdatniania Wody,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych,
 • utrzymanie porządku w obiektach i terenie Wydziału.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Elektryk

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie kierunek elektryczny,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 • uprawnienia elektryczne E bez ograniczeń mile widziane również D,
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i elektronarzędzi,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • tworzenie nowych instalacji zasilających i sterujących,
 • modernizacja i usuwania awarii istniejących instalacji i układów,
 • obsługa rozdzielni Nn i Sn,
 • naprawa uszkodzonych układów sterująco-kontrolnych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: 
Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowej

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub innym menadżerskim,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność efektywnej komunikacji,
 • dobre zdolności organizacyjne, w tym planowanie i podejmowanie inicjatyw,
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła znajomość pakietu Office,
 • znajomość programu AutoCAD,
 • umiejętność kosztorysowania robót.

Zakres obowiązków :

 • kierowanie, organizacja pracy i nadzór nad pracownikami Wydziału Sieci Wodociągowej (zespół ok. 30 osobowy),
 • planowanie  i koordynacja prac remontowych, awaryjnych, modernizacyjnych i inwestycyjnych  na sieciach wodociągowych,
 • nadzór  nad sprawnym  funkcjonowaniem dyspozytorni w  Spółce;
 • efektywne planowanie i rozliczanie budżetu kosztów Wydziału Sieci Wodociągowej;
 • nadzór  nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP w ramach Wydziału,;
 • nadzór i dbałość o powierzone mienie;
 • monitoring harmonogramów prac oraz czasu pracy ludzi i sprzętu,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług wodociągowych .

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Mistrz sieci wod-kan

Wymagania :

 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych,
 • wykształcenie wyższe,
 • samodzielność podczas wykonywania powierzanych prac, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • biegła znajomość pakietu Office,
 • znajomość programu AutoCAD,
 • podstawowa umiejętność kosztorysowania robót,
 • pracowitość, komunikatywność.

Zakres obowiązków :

 • współudział przy planowaniu prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na sieciach wod-kan,
 • realizacja robót budowalnych zgodnie z planami prac na sieciach wod-kan,
 • realizacja robót awaryjnych na sieciach wod-kan,
 • kierowanie, organizacja pracy i nadzór bezpośredni nad pracownikami ,
 • raportowanie postępu prac, zagrożeń mogących wpływać na niedotrzymanie terminu robót,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP,
 • rozliczenie powierzonych prac oraz ocena podległych pracowników,
 • nadzór i dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy (umowa o pracę, pełny etat),
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • niezbędne szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko
Specjalisty ds. energetyki i automatyki w Wydziale Głównego Mechanika

Wymagania:

 • wykształcenie średnie mile widziane wyższe kierunek elektryczny, energetyczny, automatyka,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • uprawnienia elektryczne E i D bez ograniczeń,
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu elektryki, energetyki, automatyki i informatyki,
 • znajomość prawa elektrycznego, BHP i PPOŻ,
 • mile widziana wiedza z zakresu obsługi i eksploatacji rozdzielni  Nn i Sn.

Zadanie:

 • prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej i cieplnej,
 • prowadzenie statystyk energii elektrycznej,
 • opisywanie faktur,
 • obsługiwanie kontrolingu wewnętrznego,
 • zastępowanie głównego energetyka podczas jego nieobecności,
 • zarządzanie grupą elektryczną.

Oferujemy:

 • stabilne i uczciwe warunki pracy (umowa o pracę, pełny etat),
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • niezbędne szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Młodszy operator urządzeń do oczyszczania ścieków /Operator urządzeń do oczyszczania ścieków  w Wydziale Oczyszczalni Ścieków

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne  (elektryczne, mechaniczne, budowlane),
 • znajomość obsługi komputera,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i sumienność podczas wykonywania powierzanych prac,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • podstawowa umiejętność eksploatacji urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • znajomość branż: sanitarnej, elektrycznej, mechanicznej,
 • czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, projektów i schematów,
 • prawo jazdy kat. B+E lub T.

Zadania:

 • obsługa maszyn, urządzeń  i instalacji oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych w celu zapewnienia utrzymania ruchu obiektów oczyszczalni ścieków,
 • nadzór i dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

 Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


W przypadku prowadzonej rekrutacji ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „O firmie – kapitał ludzki.”