Praca w Wodociągach


Spółka Wodociągi Płockie od początku istnienia troszczy się o zrównoważony rozwój organizacji, wysoką wagę przykładając do budowy zespołu i rozwoju zatrudnianych osób. Wartość człowieka stawiamy na pierwszym miejscu, umożliwiając swym pracownikom realizację zawodowych i osobistych pasji oraz dbając o pozytywną atmosferę pracy.

Wiemy, iż umiejętności zawodowe i doświadczenie zyskuje się z czasem. Dlatego cenimy pracowników, którzy są z nami od lat. Dbając o stabilność, pragniemy tworzyć środowisko pracy, w którym rozpocząwszy zawodową drogę można kroczyć nią nawet do okresu emerytalnego.


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. Informatyki w Dziale Informatyki

Wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe informatyczne lub wyższe (techniczne, ekonomiczne)
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego,
 • samodzielność podczas wykonywania powierzanych prac, sumienność, odpowiedzialność
  za powierzone zadania,
 • czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, projektów i schematów,
 • analityczne myślenie,
 • bierna znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • doświadczenie na w/w lub podobnym stanowisku pracy,

Główne zadania:

 • wsparcie użytkowników w codziennej pracy z komputerem oraz docelowo systemach dziedzinowych wykorzystywanych w Spółce,
 • uczestnictwo we wdrażaniu projektów informatycznych oraz opieka powdrożeniowa,

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy (umowa o pracę, pełny etat),
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • niezbędne szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: 
Specjalista ds. produkcji wody na Wydziale Produkcji Wody

Wymagania:

 • udokumentowane minimum 2 -letnie doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowana Inżynieria Środowiska,
 • znajomość procesów technologicznych z zakresu uzdatniania wody,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod-kan,
 • umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych w aspekcie zachodzących procesów technologicznych na stacjach uzdatniania wody,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • gotowość do pracy w godzinach od 7 do 15.

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu pracy ujęć wody.

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad eksploatacją i optymalizacją technologii uzdatniania wody na stacjach należących do Spółki,
 • współpraca z laboratorium w zakresie związanym z planowaniem i wykonywaniem oznaczeń laboratoryjnych w celu uzyskania optymalnych parametrów technologicznych uzdatniania wody zgodnych z obowiązującymi przepisami, tworzenie oraz aktualizacja harmonogramów badań,
 • prowadzenie oraz kontrola ewidencji związanych z przebiegiem procesów produkcji wody,
  w tym kontrola nad zaopatrzeniem wydziału w materiały chemiczne związane
  z produkcją wody,
 • uzgadnianie i opiniowanie różnych dokumentów, w tym koncepcji i projektów
  w obszarze technologii,
 • udział w procesie inicjowania i realizacji badań pilotażowych oraz testów technologicznych,
 • zgłaszanie potrzeb i wniosków w zakresie procesów, technologii, urządzeń, instalacji, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych. Opracowanie danych dla przygotowania zamówień, zleceń, przetargów – udział w realizacji i ocenie zgodnie z kompetencjami,
 • wnioskowanie na temat potrzebnych czynności serwisowych, udział w tworzeniu planów serwisowych i budżetowych,
 • aktywne uczestnictwo w usuwaniu awarii technologicznych,
 • dbanie o kompletność i poprawność dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: 
Inżynier/Specjalista utrzymania ruchu na Wydziale Produkcji Wody

Wymagania:

 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowana Automatyka, Mechanika lub pokrewne),
 • znajomość MS Office,
 • umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • gotowość do pracy w godzinach od 7 do 15.

Mile widziane:

 • znajomość wizualizacji procesów technologicznych  – PCS7,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw i norm branży wod-kan.

Zakres obowiązków:

 • bieżąca koordynacja i nadzór nad realizacją planów, działań serwisowych
  i eksploatacyjnych na obiektach Wydziału Produkcji Wody,
 • udział w tworzeniu harmonogramów przeglądów i konserwacji,
 • nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń związanych z produkcją wody,
 • udział w procesie doboru i zakupu oprzyrządowania, maszyn, narzędzi wymaganych do realizacji procesu,
 • zgłaszanie potrzeb i wniosków, wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze uzdatniania wody, aktywny udział w planowaniu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • opracowanie danych dla przygotowania zamówień, zleceń, przetargów – udział
  w realizacji i ocenie zgodnie z kompetencjami,
 • prowadzenie książek eksploatacji studni głębinowych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych,
 • dbanie o kompletność i poprawność dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Monter sieci wod-kan – Wydział Sieci Kanalizacyjnej /Wydział Sieci Wodociągowej

Wymagania:

 • udokumentowane – minimum 2 – letnie doświadczenie na w/w lub podobnym stanowisku pracy (w firmach wykonawczych lub eksploatacyjnych)
 • wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe,
 • czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, projektów i schematów,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielność podczas wykonywania powierzanych prac, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • dobra organizacja pracy,
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu instalacji sanitarnych,
 • samodzielne wykonywania instalacji w systemach: uszczelkowych, zaciskowych, gwintowanych, skręcanych, zgrzewanych i montażu armatury,
 • umiejętność wykonywania prób i pomiarów instalacji,
 • umiejętność organizacji materiałów, sprzętu i narzędzi do montażu,
 • praca w systemie zmianowym/równoważnym,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • montaż sieci i przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych,
 • udział w pracach awaryjnych na sieciach kanalizacyjnych/wodociągowych,
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych związanych z utrzymaniem systemu dystrybucji wody oraz urządzeń na sieci wodociągowej (dot.Wydziału Sieci Wodociągowej),
 • wykonywanie prac remontowych w studniach kanalizacyjnych,
 • wykonywanie prac pomocniczych przy budowie i eksploatacji sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych/wodociągowych, 
 • obsługa przepompowni ścieków (dot. Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych maszyn i urządzeń przepompowni sieciowych (dot.Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • wykonywanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem ruchu obiektów przepompowni sieciowych (dot.Wydziału Sieci Kanalizacyjnej),
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP,
 • nadzór i dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy w ramach umowy o pracę w firmie ze 130-letnią tradycją,
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • motywacyjne premie i nagrody wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych – na życie i zdrowotne,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą, niskooprocentowane pożyczki, itp.),
 • kursy zawodowe i  szkolenia specjalistyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. lub przesłanie na adres e-mail: kadry@wodociagi.pl