Przepompownie ścieków


Część centralna miasta Płocka posiada sieć ogólnospławną, pozostałe tereny są uzbrojone w sieć rozdzielczą, z której wody opadowe nie są kierowane do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta Płocka znajdują się przepompownie ścieków pośrednie kierujące ścieki do kolektorów, którymi dopływają one do przepompowni przy ulicy Jasnej oraz przepompownie bezpośrednie tłoczące ścieki do oczyszczalni w Maszewie.

1. JASNA

Przepompownia w ulicy Jasnej – bezpośrednia przepompownia, do której dopływają ścieki z miejskiej kanalizacji.
Ścieki te składają się ze:

 • ścieków komunalnych pochodzących od mieszkańców
 • ścieków przemysłowych pochodzących z płockich zakładów pracy (oprócz PKN Orlen)
 • wód opadowych z tej części miasta, która posiada sieć kanalizacyjną ogólnospławną

Cykl technologiczny wstępnego oczyszczania ścieków rozpoczyna się na kracie mechanicznej bębnowej typu Rotamat 1600 typu RO-1 o prześwicie 10 mm , która odseparowuje części stałe transportując je na praskę skratek typu PSK-20. Oczyszczone wstępnie ścieki przepływają przez poziomy dwukomorowy piaskownik o przepustowości 1750 m3/h, zgarniacz pompowy piasku odseparowuje piasek transportując go do płuczki piasku typu PP-1. Odzyskane w ten sposób odpady przekazywane są specjalistycznej Firmie w celu utylizacji.
Ścieki gromadzone są w zbiorniku czerpnym (roboczym) o poj. Vczynne= 152,3 m3 oraz retencyjnym (awaryjnym) o poj. Vczynne=419 m3.
Wstępnie oczyszczone ścieki przepompowywane są 5 pompami o parametrach Q= 1000 m3/h; P= 90 kW każda następnie przepompowywane są 2 rurociągami tłocznymi o przekroju DN 500 do studni komory rozprężnej w ul. Szpitalnej i dalej do oczyszczalni w Maszewie kanałem grawitacyjnym o przekroju 100 x 175 cm.
Pomieszczenie hali kraty i piaskownika oraz zbiornik czerpny posiadają system wentylacji zakończony biofiltrami o wydajności 2200 m3/h.

2. MAZURA P-5

Przepompownia zlokalizowana przy ul. W. Nowickiego w Płocku oś. Podolszyce – Południe obiekt przepompowni monitorowany za pomocą systemu wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni (CD) Przepompowni Jasna.
Ścieki z oś. Podolszyce – Północ i Podolszyce – Południe dopływają kolektorami G I DN 600 i G II DN 400 oraz z dzielnicy Borowiczki do komory rozdziału z której przepływają do 2 studni zbiorczych o retencji Vczynne= 14,43 m3 każda. Przepompowywanie odbywa się za pomocą 4 pomp zanurzeniowych o parametrach Q=450 m3/h; h= 29 m; P= 60 kW. Za zbiornikami przepompowni znajdują się komory rozdziału oraz komory pomiarowe. Następnie ścieki transportowane są za pomocą 2 równoległych rurociągów tłocznych o średnicy DN 450 i długości L= 2590 m do komory rozprężnej w ulicy Wyszogrodzkiej. Na terenie Przepompowni znajdują się 2 biofiltry dla zapewnienia dezodoryzacji studni zbiorczych oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym dla zapewnienia zasilania pompowni w sytuacjach przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci.
Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.

3. SZPITAL

Przepompownia ścieków „Szpital” ul. Szpitalna – przepompownia bezpośrednia.
Do przepompowni napływają ścieki ze Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz budynków przy ul. Medycznej i pobliskiego osiedla domków jednorodzinnych.
Układem dwóch pomp zatapialnych Sarlin S1 264M o wydajności po 280 m3/h i jednej pompy Hidrostal o wydajności 55 l/s oraz dwoma rurociągami tłocznymi o DN 250 są włączone do pierwszej komory kolektora w ulicy Szpitalnej.
Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.

4. MEHOFFERA / SKARPA A

Przepompownia ścieków „Skarpa A” ul. Mehoffera – przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z osiedla „Skarpa A”. Ścieki sanitarne są podczyszczane na kracie koszowej HH – 300 i przepompowywane są pompą Metalchem MS5-74Z o wydajności 34 l/s oraz pompą HIDROSTAL wydajność 30 l/s poprzez 2 rurociągi tłoczne DN 150 do kolektora „C”.
Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemu SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.
Wody opadowe oczyszczane są z piasku w piaskowniku i odpływają do rzeki Brzeźnicy.

5. BUKOWA

Przepompownia ścieków „Bukowa” – przepompownia pośrednia przyjmująca ścieki z rejonu ulicy Słonecznej i Bukowej, w tym również te które przepompowywała przepompownia „Grabówka”, a następnie przepompowywane są dwoma pompami zatapialnymi Sarlin S1 074H o wydajności po 180 m3/h każda i jedną pompą GRUNDFOS SL1.100.100.75.4.51D.C o wydajności 26 l/s oraz dwoma rurociągami tłocznymi DN 250 i DN 300 długości po 255 metrów do komory w ulicy Klonowej.

6. GRABÓWKA

Przepompownia ścieków „Grabówka” ul. Słoneczna – przepompownia pośrednia, do której napływają ścieki z części miasta położonej za torem kolejowym na południe od ulicy Wyszogrodzkiej. Ścieki są przepompowywane za pomocą dwóch pomp zatapialnych FLYGT NP3202.180HT458 o wydajności 62 l/s każda, rurociągiem tłoczonym Hobas DN250 długości 440 metrów do komory w ulicy Słonecznej.

7. RADZIWIE-WISŁA

Przepompownia powstała w wyniku likwidacji oczyszczalni ścieków lewobrzeżnej części miasta Płocka. Ścieki doprowadzane są do studni rozprężnej zlokalizowanej na terenie przepompowni ciśnieniowo z następujących lokalizacji:

 1. Przepompownia Góry DN 125
 2. Przepompownia Strażacka DN 160 (pośrednio z przepompowni Popłacińska, której przewód tłoczny wpięty jest w rurociąg tłoczny przepompowni Strażacka)
 3. Gmina Duninów DN 125

Zbiornik przepompowni z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego o wymiarach D=3000 H=4950, w którym zainstalowane są trzy pompy zatapialne produkcji Xylem Water Solution NP3171.181/272 P=22 kW Q=12,7 l/s przy H=63,2 m pompują one ścieki dwoma rurociągami PE DN 160 L=2100 m poprowadzonymi pod dnem rzeki Wisły, które wpięte są bezpośrednio do rurociągów tłocznych DN 500 z przepompowni Jasna w komorze przy ulicy Parowa.
Na przepompowni zainstalowany jest filtr węglowy – świecowy DN 1400 o wydajności 1600m3/h celem neutralizacji uciążliwości odorowej.
Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, z obsługą fizyczną sieci i przepompowni w dzielnicy Radziwie, Góry i Ciechomice; monitoring wizyjny jak i sama praca obiektu przekazywana jest do systemu Centralnej Dyspozytorni Przepompowni Ścieków „Jasna”.

8. GÓRY

Ścieki doprowadzane są z przepompowni do studni rozprężnych a dalej grawitacyjnie z następujących lokalizacji:

 1. Przepompownie Ciechomice (11 szt.)
 2. Przepompownia Podleśna
 3. Osiedle Góry (grawitacyjnie)

Zbiornik przepompowni z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego, średnica wewnętrzna Ø 2000 mm, wysokość całkowita Hc = 4,17 m. W zbiorniku zainstalowane są 3 pompy zatapialne produkcji Xylem Water Solution typ NP3127.160/246 Q=7,2 l/s H=33,7 m P=7,4 kW. Ścieki transportowane są rurociągami na odcinku L= 4956,2 m do studni rozprężnej na terenie przepompowni Radziwie-Wisła.
Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.

9. RADZIWIE / STRAŻACKA

Przepompownia Radziwie ul. Strażacka – przepompownia podciśnieniowo – tłoczna zbierająca ścieki z dzielnicy Radziwie. Jest to przepompownia próżniowa zasysająca ścieki do zbiornika i przetłaczająca rurociągiem tłocznym PE 160 L= 1510 m do Przepompowni Radziwie-Wisła.

Wyposażona jest:

 • w dwie pompy zatapialne typu MS-112R „Metalchem” o parametrach P= 11,5 kW; Q=57,6 m3/h; H= 26 m
 • w dwie pompy próżniowe:

BECKER U 4.100 F/K o parametrach 1-950 hPa Qnom=100 m3/h P=2,4 kW;
BECKER KVT 3.100 o parametrach 1-950 hPa Qnom=100 m3/h P=3,6 kW.

 • zbiorniki próżniowe o poj. czynnej 4 m3 

Na przepompowni zainstalowany jest filtr węglowy – świecowy DN 1300 o wydajności 1500 m3/h celem neutralizacji uciążliwości odorowej.
Przepompownia sterowana jest automatycznie lub ręcznie (awaryjnie), wyposażona w panel operatorski, Praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.

10. COTEX

Zlewnia ścieków zbiornikowo-tłoczna przeznaczona do transportu ścieków sanitarnych.

 • 2 szt. pompy HIDROSTAL DODO-SO1+DEYT4-GSEO+NAB1-10 wydajność 25 l/s
 • rurociąg tłoczny DN 225 L=130 m
 • komora czerpalna Ø 2 m Hczynne=1,15 m Vczynne=3,6 m3
 • komora zasuw KZ 290×260
 • komora zastawki kanałowej Ø 150
 • komora pomiarowa KP Ø 150
 • przepływomierz elektromagnetyczny
 • żuraw słupowy obrotowy ŻPR-300

Przepompownia pracuje w trybie automatycznym, bez stałej obsługi, a praca przepompowni monitorowana jest za pomocą systemy SCADA w CD Przepompowni Ścieków „Jasna”.

POZOSTAŁE PRZEPOMPOWNIE

11. PIRANIA
24. GOŚCINIEC37. SANNICKA50.BOTANICZNA
12. KASZTANOWA25. DZIEDZINIEC – OŚNICKA38. ANDORIA51. POCZTOWA II
13. MIODOWA26. WIOSENNA39. WIŚNIEWSKIEGO52. JESIONOWA
14. SREBNA27. CHRUŚCIELA40. MOSTOWA53. BOROWICKA
15. OAZA28. WIDOK41. ZARZECZNA54. POCZTOWA I
16. MAZOWIECKA29. POPŁACIŃSKA42. FLISACKA55. GMURY
17. PODLEŚNA30. POCZTOWA III43. BRZOSKWINIOWA56. GRABÓWKA – LAS
18. CIEHCOMICKA PI31. JEZIORNA PIA44. CIECHOMICKA PIB57. TĘCZOWA PII
19. LAWENDOWA PIII32. BROWARNA PIV45. CIECHOMICKA PV58. CIECHOMSKIEGO PVA
20. EDUKACYJNA PVI33. NOWOOSIEDLOWA PVII46. ŁĄCKA PVIII59. ŻYZNA
21. TRAKTOWA34. MASZEWSKA47. OTOLIŃSKA – GRANICZNA60. WYSZOGRODZKA
22. RYBAKI35. SZPITALNA – OSIEDLE48. PODCHORĄŻYCH 61. ŚLIWOWA
23. PRZEMYSŁOWA36. WIADUKT49. WIEŻA CIŚNIEŃ 62. GRABÓWKA – LAS II