Zwiedzanie obiektów


Zachęcamy do udziału w wycieczkach po terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku oraz Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. Dla dzieci i młodzieży jest to wyjątkowa okazja do odwiedzenia strategicznych obiektów Wodociągów Płockich i zapoznania się z kolejnymi etapami procesów technologicznych uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, nie organizujemy wycieczek po obiektach Wodociągów Płockich dla grup przedszkolnych.

Minimalna liczba uczestników wymagana do zorganizowania wycieczki to 10 osób.

Chęć udziału w wycieczce można zgłosić poprzez przesłanie wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres plock@wodociagi.pl bądź dostarczenie do siedziby Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody w Płocku oraz Oczyszczalni Ścieków w Maszewie.

Dokumenty do pobrania

Dział Personalny i Obsługi Zarządu

(24) 364 42 11