Kanalizacja to nie śmietnik


Odpadki jak i części stałe należy wrzucać do kosza na śmieci, a nie do sedesu

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania i stać się przyczyną poważnej awarii. To zaś powoduje duże straty materialne. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami, którymi zostają obciążani wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapychać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.

Czego nie wolno wrzucać do sedesu:

  • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
  • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach w zwartą masę.
  • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
  • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
  • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
  • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

Ciekawostki:

  • Co miesiąc z sieci kanalizacji sanitarnej „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. wyjmują ponad 59 ton skratek (największych zanieczyszczeń mechanicznych) co w roku daje ponad 709 ton!
  • W 2021 roku śmieci, które trafiły do sieci kanalizacji sanitarnej spowodowały 148 zatorów / blokad kanalizacji sanitarnej i około 250-300 awarii pomp!
  • Najbardziej nietypowe rzeczy znalezione przez pracowników „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. w sieci kanalizacji sanitarnej to: lalka do zabawy dla dzieci, rajstopy, majtki, halki kobiece, szczoteczki do mycia rąk, pieluchy tetrowe, kamienie, plastikowe opakowania po lekach, mopy do mycia podłóg, widelce, łyżeczki, noże, monety, prezerwatywy, folie.