Przetarg nieograniczony na usługi dla zadania pod nazwą: Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie w okresie sierpień 2023r. – lipiec 2024r.

Nr postępowania: 6/2023/ZZ/PŚ

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na usługi pod nazwą: Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie w okresie sierpień 2023 r. – lipiec 2024 r.

„Z uwagi na poprawienie omyłek pisarskich, Zamawiający zamieszcza poprawny plik z formularzem oferty, który należy użyć podczas składania oferty w postępowaniu nr 6/2023/ZZ/PŚ.”