Informacja o decyzji dotyczącej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Wodociągi Płockie informują, że 2 listopada 2021 r. otrzymały decyzję z dnia 29 października 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat na poziomie 9,8 % w skali 3 lat.

Rusza budowa wodociągu w al. Piłsudskiego…

W ramach zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku” – Wykonawca rozpoczął przesadzenia skupisk krzewów pod wykonanie niezbędnych wykopów technologicznych na potrzeby instalacji rur metodą przewiertu sterowanego HDD.